Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember s annak három fia.
     Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsálták éjjel-nappal.

Bővebben: A szegény ember szőlője (Népmese)

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
     Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy király, annak egy fia. Mikor ez a királyfi nagy legénnyé serdült, azt mondta az apjának:
     – Édesapám, én elmegyek, s addig vissza nem térek, míg a világon a legszebb leányt meg nem találom; az lesz az én feleségem.
     – Jól van, fiam – mondotta a király –, csak eredj isten hírével, szerencse kísérjen utadban.

Bővebben: Benedek Elek: Az aranytulipán

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
     Mondanom sem kell, mert mindenki tudja, hogy a virágok az illatukkal beszélgetnek. Amelyik virágnak nincsen illata, az néma.
     Ilyen a tulipán is. Még suttogásnyi illata is alig van egyik-másiknak.

Bővebben: Kányádi Sándor: Néma tulipán

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
     Világéletemben sok mindent láttam már. Olyan gyereket is láttam, aki a hideg vizet nem szereti, de még olyant nem láttam, aki a dinnyét nem szereti.
     Magam is éltem-haltam érte kisgyerek koromban. Mikor édesanyám mosakodni kergetett a kúthoz, akárhányszor azt mondtam neki:
     – Inkább ennék dinnyét!
     De nem is álltam ám meg a jó szándéknál. Ami dinnye volt a kertünkben, azt én mind kivallattam, érett-e már. Amelyik a kopogtatásra nem akart vallani, azt a csillagos nyelű kis bicskámmal vontam kérdőre. Soha minálunk dinnye meg nem érhetett, mert mind meglékeltem feleérésében.

Bővebben: Móra Ferenc: Az én dinnyeföldem

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
     Máig se tudom, mért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget.
     Vékony, keszeg ember volt az öreg, nem is tudom, hová fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről még nyár derekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gunyhója elejbe.

Bővebben: Móra Ferenc: Csengő barack

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
Láttatok-e már olyan gyereket, aki a cseresznyét nem szereti? Azért kérdezem, mert én még nem láttam, pedig én már sok mindent láttam életemben. Ha hiszitek, ha nem: én már olyan gyereket is láttam, aki nem fél a hideg víztől. Hanem még olyant nem láttam, aki ríva fakadt volna, ha cseresznyével kínálták.
Magam is éltem-haltam a cseresznyéért, mikor még csak akkorácska legény voltam, hogy ágaskodva is alig értem föl az ajtókilincset. De bizony akárhogy epekedtem utána, nem sokat telt benne módom. Pedig volt nekünk gyümölcsöskertünk akkora, hogy elbújócskázhatott benne száz rigó. Volt abban cseresznyefa is, egész erdőre való. Termett ott cseresznye is olyan, hogy a királynak se vásik különb cseresznyébe a foga. No ez nem nagy baj, nagyobb volt az, hogy nekünk se igen vásott benne.

Bővebben: Móra Ferenc: Ropogós cseresznye

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
     Mióta az eszem tudom, mindig éltem-haltam a szőlőért. Ma is azt tartom, hogy nem teremtett ahhoz fogható gyümölcsöt az Úristen. Ha úgy volna benne módom, mint ahogy nincsen, ma se enném lágy kenyeret sose szőlő nélkül.
     Gyerekkoromban is az volt a legnagyobb örömöm, mikor édesapám a vállamra csapott:
     – Nyergelj, legény, kimegyünk Galambosba. Megnézzük, zsendül-e már a szőlő.

Bővebben: Móra Ferenc: Szóló szőlő

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
     Volt egyszer egy király s annak három szép lánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, kérdezte a lányaitól:
     – No, lányok, mit hozzak nektek a vásárról?
     Azt mondta a legidősebb:
     – Hozz nekem, édesapám, aranyruhát.
     Azt mondta a középső:
     – Nekem pedig ezüstruhát.
     – Hát neked mit hozzak? – kérdezte a legkisebbiket.

Bővebben: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack (Népmese)

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Mesék növényekről
Tanulj velünk! ** Magyar nyelv és irodalom ** Mesék, történetek ** Mesék növényekről

Támogatók, segítők

Érdeklik a szép fotók?

Látogassa meg a fényképgalériámat!  Művészi fotók az Óperencia főszerkesztőjétől.

Böngésző

Ajánlott böngészők a honlap használatához: Firefox, Opera, Google Chrome. Nem ajánlott böngésző: Internet Explorer 6.