A történetek, melyek addig történtek, mondókaszerűen ismétlődnek. A szöveg egyszerű, könnyen mondható. A népmesék közül a formulamesék egyik változata.

     Egyik fajtája a halmozó mese: a hős vándorútjának minden állomásán egy-egy új elemmel kibővítve ismétli meg mondókáját. Itt olvasható néhány halmozó mese.

     (Láncmondókák: mondóka formában írt láncmesék.)

nyuszi2     Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska, aki a nyakában egy szépen szóló harangocskát hordott.
     Egyszer a nyulacska elment az erdőbe, lefeküdt egy bokor tövébe, és felakasztotta a bokorra a harangocskáját. Reggel, amikor felébredt, a bokor helyén egy nagy fát látott. A fa egyik ágán megpillantotta a harangocskáját.
     Kérlelte a fát:
     – Kedves fa, kérlek, add vissza a harangocskámat! – De a fa nem adta vissza.

Bővebben: A nyulacska harangocskája

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Láncmesék
     Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy kis kakaska meg egy jércike; amint ott kapargáltak a szemétdombon, megtalált a jércike egy szem kökényt, el akarta nyelni, megakadt a torkán, elkezdett fulladozni, kérte a kakaskát:
     – Eredj, kakaskám, hozz a kúttól vizet, mert mindjárt megfúlok a kökénytől.
     Elment a kakas a kúthoz.
     – Kút! Adjál nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől.

Bővebben: Arany László: A kakaska és a jércike

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Láncmesék
     Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kis madár. Ez a kis madár egyszer nagyon megunta magát, rászállt egy kóróra.
     – Kis kóró, ringass engemet!
     – Nem ringatom biz én senki kis madarát!
     A kis madár megharagudott, elrepült onnan. Amint ment, mendegélt, talált egy kecskét.

Bővebben: Arany László: A kóró és a kis madár

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Láncmesék
     Volt a világon egy kis tyúk, csak ott kapargált, csak ott kapargált a szeméten. Egyszer a szomszéd fia áthajított egy kis követ, egyenesen a kis tyúk fejére esett. Megijedt a kis tyúk, szaladt, szaladt, mindig ezt kiabálta: "Fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!" Amint szaladt, előtalált egy kis kakast. Azt kérdezi a kis kakas:
     – Hová szaladsz, kis tyúk koma?
     – Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!
     – Honnan tudod?
     – Fejemen történt.
     – No hát fussunk, én is futok.

Bővebben: Arany László: Farkas-barkas

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Láncmesék
    Volt a világon egy átkozott pipöretyúk. A kert alá járt kapargatni, a kert megdőlt bánatában. Arra szállt egy varjú, azt mondja:
     –Mi lelt tégedet, kert? Eddig te mindég talpon voltál, most meg ki vagy dőlve.
     A kert így válaszolt:
     –Hallgass ide! Volt a világon egy átkozott pipöretyúk, ide járt kapargatni, bánatomban kidőltem.

Bővebben: Az átkozott pipöretyúk

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Láncmesék
     Egyszer volt egy kakas meg egy pipe. Meghalt szegénykéknek az asszonyuk, nem volt mit egyenek, s elbujdostak az erdőbe. Amint ott mennek, mendegélnek, a pipe talál egy vadkörtét, bekapja. Azám! De nagyobb volt a körte, mint a pipe gégéje, s megakadott.
     – Jaj – mondja a pipe – szaladj, édes kakaskám, hozz egy csepp vizet, mert mindjárt megfulladok!
     Elszalad a kakas a kúthoz, s kéri:
     – Adj, kút, egy csepp vizet, hadd viszem a pipének, mert megfullad a körtétől!

Bővebben: Benedek Elek: A kakas és a pipe

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Láncmesék
     Egyszer volt, hol nem volt, túlonnan túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy gazdaember, s annak egy kicsi legény szolgája, akinek Jakab volt a neve. Mondja egyszer a gazda Jakabnak:
     – Eredj, fiam, Jakab, a mezőre, s arasd le a zabot.

Bővebben: Benedek Elek: Jakab és a zab

Szülőkategória: Magyar irodalom - Mesék, történetek
Kategória: Láncmesék
Tanulj velünk! ** Magyar nyelv és irodalom ** Mesék, történetek ** Láncmesék

Támogatók, segítők

Érdeklik a szép fotók?

Látogassa meg a fényképgalériámat!  Művészi fotók az Óperencia főszerkesztőjétől.

Böngésző

Ajánlott böngészők a honlap használatához: Firefox, Opera, Google Chrome. Nem ajánlott böngésző: Internet Explorer 6.